วิสัยทัศน์ :  จะเป็นสหกรณ์ที่มีมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำพาสมาชิกสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
 
 

 
วันนี้: 13 คน
ทั้งหมด: 1066191 คน
 
 
 
  • เปิดแล้วจ้า!!! ออมทรัพย์เอื้ออาทร 6 (รายละเอียดรอประกาศจากสหกรณ์)

    ดูรายละเอียด

  • สมาชิกรู้หรือไม่ สอ.กฝร.จำกัด จัดเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากท่านเท่าไร

    ดูรายละเอียด

  • การโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ค้างจ่ายเกิน 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง

    ดูรายละเอียด

   View All

 
 ประกาศเปิดรับเงินฝากเอื้ออาทร6เพิ่มฯ
โดย: kfr.admin วันที่:2024-04-10 14:35:13
 ประกาศรับฝากเงินสหกรณ์อื่น 2567
โดย: kfr.admin วันที่:2024-04-10 14:29:28
 ประกาศปรับเพิ่มการถือหุ้นรายเดือน 2567
โดย: kfr.admin วันที่:2024-04-10 14:21:22
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน มี.ค.67 (โอน 4 เม.ย. 67)
โดย: ADMIN วันที่:2024-04-02 09:24:47
 โครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาทร 6
โดย: kfr.admin วันที่:2024-03-07 09:37:20
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.พ.67 (โอน 6 มี.ค.67)
โดย: ADMIN วันที่:2024-02-29 21:35:34
 เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์เอื้ออาทร ๔ เพิ่มเติมฯ
โดย: kfr.admin วันที่:2024-02-07 15:29:06
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ม.ค.67 (โอน 6 ก.พ. 67)
โดย: ADMIN วันที่:2024-01-31 21:47:28
 ประกาศ เรื่องประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้
โดย: kfr.admin วันที่:2024-01-17 11:58:42
 โอนคืนเงินประกันภัยผู้ค้ำ หักปันผล ปี 2566 วันที่ 18 ม.ค.67
โดย: kfr.admin วันที่:2024-01-17 11:01:39
 
 
 
 
   
 

สัมมนาทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๗
 
   
 

สอ.กฝร.มอบครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ
 
   
 

ภาพกิจกรรมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2566
 
   
 

สัมมนาในการบริหาร/บริการ/การเงิน ให้กับสมาชิกในพื้นที่ ทรภ.๓ และ ฐท.พังงา เมื่อวันที่ 12-13 ก.ค.66
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด
 
   
 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด จัดประชุมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ นรจ.รร.ชุมพล
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด อนุมัติโครงการช่วยเหลือสาธารณกุศล และบริการสังคม ฯ ตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท
 
   
 

ผช.ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมรัพย์สอ.กฝร.จำกัด
   
 
   
02067  รับจ้างค้ำประกัน   (0/2) ยศวริศ ป. 24 เม.ย. 2567
02066  รับจ้างค้ำ กฝร  (0/23) จ.อ สิวาลัย 22 เม.ย. 2567
02065  ค้ำประกัน กฝร.  (0/50) Sumpun 21 เม.ย. 2567
02064  หาคนค้ำประกัน สลับกันค้ำ 2 ที่ครับ  (0/47) จ.ท.อนุชา สิงห์ทอง 19 เม.ย. 2567
02063  อยากให้เพิ่มยอดเงินค่าหุ้นสะสมครับ  (0/42) ชัยวัฒน์ ม. 19 เม.ย. 2567
02062  รับจ้างค้ำประกัน กฝร  (1/62) จ.อ ทวีวุฒิ พุทธา 18 เม.ย. 2567
02061  เปลี่ยนคนค้ำประกัน  (0/45) วีระยุทธ 17 เม.ย. 2567
02060  หาคนค้ำประกัน 1ท่านครับ สามารถค้ำกลับได้  (2/83) จ.อ.เกรียงศักดิ์ ช. 16 เม.ย. 2567
02059  รับจ้างค้ำ กฝร. หรือผลัดค้ำกู้ฉุกเฉิน   (1/74) จ.ท.ณัฐพงษ์ ท. 12 เม.ย. 2567
02058  หาคนรับจ้างค้ำประกัน  (0/112) นันทวุฒิ 07 เม.ย. 2567
02057  หาคนรับจ้างค้ำประกัน  (0/77) นันทวุฒิ 07 เม.ย. 2567
02056  หาคนคำ้ 1 คน  (0/104) พ.จ.อ.ชำนาญ นาคใหม่ 04 เม.ย. 2567
02055  หาคนคำ้ 2 คน  (2/141) พ.จ.อ.ชำนาญ น 31 มี.ค 2567
02054  หาคนรับจ้างค้ำ  (0/116) บุญมี 29 มี.ค 2567
02053  หาคนค้ำประกัน สามารถค้ำขออายุไม่เกิน45 0613519630  (0/111) อมรเทพ 27 มี.ค 2567
02052  รับค้ำประกัน สอ.กฝร   (2/224) พ.จ.ต.ดรัสวิน คชาไพร 20 มี.ค 2567
02051  หาคนค้ำ กู้สามัญ พนักงานค่ะ   (1/136) พิมพ์ 20 มี.ค 2567
02050  รับค้ำสหกรณ์ กฝร  (1/153) จ.อ สิสาลัย 19 มี.ค 2567
02049  การกู้ฉุกเฉิน  (0/169) เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข 15 มี.ค 2567
02048  รับจ้างค้ำ สหกรณ์ กฝร อายุราชการเหลือ23ปี  (0/192) จ.อ สิวาลัย 12 มี.ค 2567
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
LINE
LINE
 
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                               5.65
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    5.65
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   5.65
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)  4.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 4.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 4.50
กู้(พ)เพื่อประหยัดพลังงาน  4.15
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา
4.00
กู้(พ)เพื่อการสมรส
4.00
กู้(พ)เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00

กู้(พ)เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก

3.75

 

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์   2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   2.75
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 - 6   2.25
     
     
***หมายเหตุ***
ออมทรัพย์/พิเศษ

ฝากได้สูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
___________________________________
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 3 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 4 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 5 งดรับฝากแล้ว ❌

TTB-สัตหีบ : 302-2-09260-9