วิสัยทัศน์ :  จะเป็นสหกรณ์ที่มีมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำพาสมาชิกสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
 
 

 
วันนี้: 21 คน
ทั้งหมด: 1074804 คน
 
 
 
   View All

 
 ปรับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เอื้ออาทร
โดย: kfr.admin วันที่:2024-05-14 13:03:43
 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพลิกวิกฤติคืนชีวิตกำลังพล
โดย: kfr.admin วันที่:2024-05-14 13:02:41
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน เม.ย.67
โดย: kfr.admin วันที่:2024-05-03 11:28:43
 แจ้งกำหนดการเข้ากำกับด้านการเงินการบัญชีและประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์
โดย: kfr.admin วันที่:2024-04-30 10:22:14
 ประกาศเปิดรับเงินฝากเอื้ออาทร6เพิ่มฯ
โดย: kfr.admin วันที่:2024-04-10 14:35:13
 ประกาศรับฝากเงินสหกรณ์อื่น 2567
โดย: kfr.admin วันที่:2024-04-10 14:29:28
 ประกาศปรับเพิ่มการถือหุ้นรายเดือน 2567
โดย: kfr.admin วันที่:2024-04-10 14:21:22
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน มี.ค.67 (โอน 4 เม.ย. 67)
โดย: ADMIN วันที่:2024-04-02 09:24:47
 โครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาทร 6
โดย: kfr.admin วันที่:2024-03-07 09:37:20
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.พ.67 (โอน 6 มี.ค.67)
โดย: ADMIN วันที่:2024-02-29 21:35:34
 
 
 
 
   
 

สัมมนาทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๗
 
   
 

สอ.กฝร.มอบครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ
 
   
 

ภาพกิจกรรมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2566
 
   
 

สัมมนาในการบริหาร/บริการ/การเงิน ให้กับสมาชิกในพื้นที่ ทรภ.๓ และ ฐท.พังงา เมื่อวันที่ 12-13 ก.ค.66
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด
 
   
 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด จัดประชุมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ นรจ.รร.ชุมพล
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด อนุมัติโครงการช่วยเหลือสาธารณกุศล และบริการสังคม ฯ ตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท
 
   
 

ผช.ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมรัพย์สอ.กฝร.จำกัด
   
 
   
02085  รับจ้างค้ำครับ  (0/11) จ.อ.บุญมี 20 พ.ค 2567
02084  ต้องการจ้างคนค้ำประกันครับ  (2/56) จ่ากอบ 20 พ.ค 2567
02083  รับจ้างค้ำ ครับ  (0/37) นครชัย 19 พ.ค 2567
02082  หาจ้างคนค้ำประกันกู้สามัญ  (1/42) รบิณฑ์ 19 พ.ค 2567
02081  หาคนรับจ้างค้ำประกันครับ เป็นพนักงานราชการครับ  (0/28) รบิณฑ์ 18 พ.ค 2567
02080  หาคนค้ำประกัน กู้สามัญ 1 คน สามารถค้ำกลับได้  (0/64) สุทธิพร 15 พ.ค 2567
02079  ต้องการจ้างคนคำ้ปะกันครับ อายุราชการเหลือ10 ปี  (2/73) ร.อ.มานิต ว 14 พ.ค 2567
02078  ต้องการจ้างคนคำ้ปะกันครับ อายุราชการเหลือ10 ปี  (0/31) ร.อ.มานิต ว 14 พ.ค 2567
02077  หาคนค้ำกู้ พนักงานราชการค่ะ   (1/113) พิมพ์นิภา 08 พ.ค 2567
02076  หาคนค้ำ  (1/95) ยศวริศ ป. 08 พ.ค 2567
02075  หาคนค้ำกู้สามัญ  (0/95) องอาจ 07 พ.ค 2567
02074  หาคนคํ้าพนักงานราชการมีค่าตอบแทน  (0/87) บัณฑิต 07 พ.ค 2567
02073  หาคนคํ้ากู้พนักงานราชการมีค่าตอบแทน  (0/75) บัณฑิต 07 พ.ค 2567
02072  หาคนค้ำ กู้พนักงานราชการค่ะ  (0/68) พิมพ์นิภา 07 พ.ค 2567
02071  หาคนค้ำ2คนอายุ51ขึ้นครับค้ำกลับได้  (0/53) วัชระ 07 พ.ค 2567
02070   หาคนค้ำ1คน สามารถค้ำกลับได้  (0/75) จิรวัฒน์ 06 พ.ค 2567
02069  รับจ้างค้ำประกัน  (1/189) พ.จ.อ.ธวัชชัย ต. 29 เม.ย. 2567
02068  หาคนค้ำครับ สามารถค้ำกลับได้  (0/129) ธนาดล 28 เม.ย. 2567
02067  รับจ้างค้ำประกัน   (0/165) ยศวริศ ป. 24 เม.ย. 2567
02066  รับจ้างค้ำ กฝร  (1/160) จ.อ สิวาลัย 22 เม.ย. 2567
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
LINE
LINE
 
 
 
 
เงินกู้ประเภทสามัญ
เงินกู้สามัญ 5.65
เงินกู้สามัญโครงการเฉพาะ มี 7 ประเภท
เพื่อซื้อยานภาหนะ 4.00
เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัย 3.75
เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัว 4.00
เพื่อส่งเสริมการศึกษา 4.00
เพื่อการสมรส 4.00
เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.00
เพื่อซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาห์เซลล์) 4.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
4.50
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และฉุกเฉิน ATM
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.65
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
5.65

 

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 - 6 2.65
   ***หมายเหตุ*** ออมทรัพย์/พิเศษ     ฝากได้สูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 ❌ ปิดโครงการ
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 ❌ งดรับฝาก
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 3 ❌ งดรับฝาก
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 4 ❌ งดรับฝาก
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 5 ❌ งดรับฝาก
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 6 ✔️ เปิดรับฝาก

 

TTB-สัตหีบ : 302-2-09260-9