วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 11 คน
ทั้งหมด: 270875 คน
 
 
 
   View All

 
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 6/2560
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 4/2560
 ให้สมาชิกตามรายชื่อรับเงินรอจ่ายคืน(ตัดเกิน) ติดต่อ สอ.กฝร.ช่องบริการหมายเลข7
 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์
 ปรับลดวงเงินรับฝากต่อเดือน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 7 - 15 ธ.ค.59
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอท. รอบ 2/2560
 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๙
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 23 พ.ย.59
 
 
 
 
   
 
สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.กฝร.จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำพูน 18 ก.พ.60
 
   
 
สอ.กฝร.ตอนรับผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต และ ชสอ.
 
   
 
สอ.กฝร.บรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นรจ.รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
 
   
 
สอ.กฝร.ศึกษาดูงาน สอ.นย. 2 ก.พ.60
   
 
   
01139  คิวเงินกู้  (2/29) จ.ท.ภานุมาส ศิริจันทรา 28 เม.ย. 2560
01138  คิวเงินกู้  (2/35) จ.อ.ฉัตรพล ชีวะไทย 26 เม.ย. 2560
01137  ตัดเงินต้นของกู้สามัญ  (1/47) จ.อ.ปฏิภาณ เล็กตระกูล 24 เม.ย. 2560
01136  หลักฐาน  (2/50) จ.อ.ถิรายุ วงศ์จันทร์ 24 เม.ย. 2560
01135  ขอทราบคิวเงินกู้  (2/65) จ.ต.วรุฒ ผ่องใส 21 เม.ย. 2560
01134  ทำบัตรใหม่  (1/36) จ.อ.ณัฐกาญ บุญส่ง 21 เม.ย. 2560
01133  อัพเดตข้อมูล  (1/91) จ.อ.ปฏิภาณ เล็กตระกูล 19 เม.ย. 2560
01132  ติดต่อสหกรณ์  (2/173) จ.อ.อดุลย์ ฤาชา 03 เม.ย. 2560
01131  หาคนค้ำ  (0/133) จ.ท.ภานุมาส ศิริจันทรา 28 มี.ค 2560
01130  หาคนค้ำ 0947716906  (0/92) พ.จ.อ.(พ)ผาสุนนท์ กลิ่นนุช 26 มี.ค 2560
01129  หาคู่ค้ำประกัน  (1/132) พ.จ.อ.(พ)ผาสุนนท์ กลิ่นนุช 21 มี.ค 2560
01128   ขอทราบคิวเงินกู้สามัญ  (1/169) พ.จ.อ.อัครเศรษฐ์พร เชิญสุวรรณรัตน์ 17 มี.ค 2560
01127  หาคนค้ำ  (1/127) จ.ท.วัลลภ กองภาค 17 มี.ค 2560
01126  ขอทราบคิวกู้  (1/202) จ.ท.วัชพล การงาน 13 มี.ค 2560
01125  ขอสอบถามคิวกู้ครับ  (1/171) จ.ต.ณัฐพงษ์ ม้วนอ้อม 13 มี.ค 2560
01124  คนค้ำไม่สามารถไปเซ็นค้ำที่ สอ.กฝร. ได้  (0/175) จ.อ.พงษ์พันธ์ เพชรอุเทน 11 มี.ค 2560
01123  การขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ใช้เอกสารอะไรแนบบ้าง  (0/221) พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ แม้นพยัคฆ์ 09 มี.ค 2560
01122  หาคนค้ำ (เปลี่ยนกันค้ำได้คับ)  (0/142) จ.อ.พงษ์พันธ์ เพชรอุเทน 09 มี.ค 2560
01121  กู้ฉุกเฉิน  (0/162) จ.อ.ปฏิภาณ เล็กตระกูล 09 มี.ค 2560
01120  หาคนค้ำ สอ.กฝร.  (0/123) นายนพดล อยู่การักษ์ 06 มี.ค 2560
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.50
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9