วิสัยทัศน์ :  จะเป็นสหกรณ์ที่มีมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำพาสมาชิกสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
 
 

 
วันนี้: 7 คน
ทั้งหมด: 996280 คน
 
 
 
   View All

 
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.ย.66 (โอน 5 ต.ค.66)
โดย: kfr.admin วันที่:2023-09-29 20:50:45
 รับสมัครผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2567
โดย: kfradmin วันที่:2023-09-14 16:16:22
 ปรับเพิ่มสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ เริ่ม 1 ต.ค.66
โดย: kfr.admin วันที่:2023-09-01 09:54:06
 กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกันและงวดชำระหนี้เงินกู้ประเภทสามัญใหม่
โดย: kfr.admin วันที่:2023-09-01 09:52:19
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ส.ค.66 (โอน 6 ก.ย.66)
โดย: kfr.admin วันที่:2023-09-01 09:50:54
  สอ.กฝร.จำกัด รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริม ประจำปี 2566
โดย: kfr.admin วันที่:2023-08-21 08:50:22
 สอ.กฝร.จำกัด รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจำปี 2566
โดย: kfr.admin วันที่:2023-08-21 08:49:20
 รายชื่อผู้ได้ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2566
โดย: kfr.admin วันที่:2023-08-03 13:14:15
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.ค.66 (โอน 7ส.ค.66)
โดย: ADMIN วันที่:2023-07-31 14:50:29
 ขยายระยะเวลารับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาทร ๒ และ๓
โดย: kfr.admin วันที่:2023-07-11 15:36:49
 
 
 
 
   
 

สัมมนาทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๗
 
   
 

สอ.กฝร.มอบครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ
 
   
 

ภาพกิจกรรมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2566
 
   
 

สัมมนาในการบริหาร/บริการ/การเงิน ให้กับสมาชิกในพื้นที่ ทรภ.๓ และ ฐท.พังงา เมื่อวันที่ 12-13 ก.ค.66
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด
 
   
 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด จัดประชุมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ นรจ.รร.ชุมพล
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด อนุมัติโครงการช่วยเหลือสาธารณกุศล และบริการสังคม ฯ ตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท
 
   
 

ผช.ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมรัพย์สอ.กฝร.จำกัด
   
 
   
01978  หาคนค้ำประกัน   (1/138) ยศวริศ ปิ่นจ้อย 22 ก.ย. 2566
01977  หาคนค้ำ  (3/86) ปิยพง 22 ก.ย. 2566
01976  หาคนค้ำ  (1/44) ปิยะพง 22 ก.ย. 2566
01975  หาคนค้ำ  (1/99) จักรกฤษณ์ ศรีสัตย์ 20 ก.ย. 2566
01974  หาคนค้ำที่เป็นข้าราชการ2คน  (0/112) ศิริชัย จันทศรีคำ 17 ก.ย. 2566
01973  หาคนคำ้ประกันเงินกู้สามัญ  (1/107) น.ต.มนู นิลน้อย 14 ก.ย. 2566
01972  หาคนค้ำเงินกู้สามัญ  (1/68) น.ต. มนู นิลน้อย 14 ก.ย. 2566
01971  หาคนค้ำสามัญ  (0/71) ศิริชัย จันทศรีคำ 14 ก.ย. 2566
01970  หาคนค้ำ ค้ำกลับได้ 1 นายครับ  (0/140) จ.ต.เจษฎาพร 11 ก.ย. 2566
01969  หาคนค้ำครับ  (0/115) ร.ท.เดชณรงค์ 07 ก.ย. 2566
01968  หาคนผลัดค้ำอายุไม่เกิน46สิ้นเดือนตุลา1คน0824648147  (0/92) กฤษณะ 04 ก.ย. 2566
01967  หาคนค้ำ/สามารถค้ำกลับได้ครับ   (1/104) จ.อ.คณาธิป 01 ก.ย. 2566
01966  หาคนค้ำคับสามารค้ำกลับได้ อายุไม่เกิน 40 ติดต่อ 0625502...  (0/70) จ.อ.พีรพล 31 ส.ค. 2566
01965  หาข้าราชการค้ำ 2 คน ด่วน! มีค่าเสียเวลาท่านล่ะ 30,000  (1/177) กิตคับ 22 ส.ค. 2566
01964  ด่วน!!! หาข้าราชการค้ำ มีค่าตอบแทน 35000  (1/168) หนึ่ง กรมโรงงาน 17 ส.ค. 2566
01963  หาคนค้ำกู้สามัญด่วนครับ  (0/118) ดลวัฒน์ 15 ส.ค. 2566
01962  หาคนค้ำกู้สามัญ  (1/138) เจี๊ยบ 15 ส.ค. 2566
01961  หาคนค้ำกู้สามัญค่ะ  (0/141) KWCL86 10 ส.ค. 2566
01960  ต้องการหาคนค้ำ 1 คน อายุไม่เกิน 49 สามารถค้ำกลับได้ 097...  (2/162) pakin 08 ส.ค. 2566
01959  หาคนค้ำ 2 คน อายุราชการเหลือ 33 ปี  (0/146) ชิษณุพงศ์ 07 ส.ค. 2566
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
LINE
LINE
 
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                               5.65
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    5.65
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   5.65
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)  4.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 4.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 4.50
กู้(พ)เพื่อประหยัดพลังงาน  4.15
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา
4.00
กู้(พ)เพื่อการสมรส
4.00
กู้(พ)เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00

กู้(พ)เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก

3.75

 

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์   2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   2.75
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 - 4   2.25
     
     
***หมายเหตุ***
ออมทรัพย์/พิเศษ

ฝากได้สูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
___________________________________
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 3 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 4 งดรับฝากแล้ว ❌

TTB-สัตหีบ : 302-2-09260-9