วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 9 คน
ทั้งหมด: 243594 คน
 
 
 
   View All

 
 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๙
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 23 พ.ย.59
 น.ส.จักรดุลย์ เจริญสุข ติดต่อขอรับเงินคืนที่ สอ.กฝร.
 รายชื่อบุตรสมาชิกที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาปี 55-58
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรื่อง จำนวนเงินต่อสมาชิกภาพ 2560
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
 สอ.กฝร. จ่ายเงินรอจ่ายคืนสมาชิก สอ.กฝร. 1 - 31 ก.ค.59
 โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิกทำประกันสินเชื่อกับบ.สหประกันชีวิต
 สอ.กฝร. จ่ายเงินรอจ่ายคืนสมาชิก สอ.กฝร. ส.ค.59
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
 
 
 
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ วัดทุ่งเหียง
 
   
 
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙
 
   
 
สอ.กฝร.ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 18 มิ.ย.59
 
   
 
สอ.กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สอ.กฝร.จำกัด 13 มิ.ย.59
 
   
 
สอ.กฝร.ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์
   
 
   
01078  สอบถามคิวกู้สามัญ No.110575  (0/31) จ.อ.ไกรศรี แสงจันทร์ 08 ธ.ค. 2559
01077  ได้แล้วคับคนค้ำ  (0/18) พ.จ.อ.วิชัย พิมพ์เปีย 08 ธ.ค. 2559
01076  ต้องการคนค้ำประกัน 1 คน  (0/17) พ.จ.อ.วิชัย พิมพ์เปีย 08 ธ.ค. 2559
01075  ขอคนค้ำที่เป็นข้าราชการ1คน  (1/29) นายพชร พิจิตรชุมพล 07 ธ.ค. 2559
01074  สมัครสมาชิกสมทบ  (0/41) พ.จ.อ.ยอดคม พงษากลาง 05 ธ.ค. 2559
01073  จะถามยอดกู้เงิน  (0/30) พ.จ.อ.จักรี ลาอยู่ 04 ธ.ค. 2559
01072  ขอทราบผลอนุมัติ กู้ ฉุกเฉิน atm   (1/51) จ.ท.เอกพงษ์ จันทร์เงิน 04 ธ.ค. 2559
01071  ขอคนคำ  (1/63) จ.ต.นครชัย ยุวบุตร 03 ธ.ค. 2559
01070  การชำระดอกเบี้ย  (0/27) ร.อ.สมหมาย เสมมณี 02 ธ.ค. 2559
01069  สอบถามคิวเงินกู้  (0/32) พ.จ.ต.ไกรลาศ งามเนตร์ 02 ธ.ค. 2559
01068  เพิ่มหุ้น  (0/56) จ.อ.ปฏิภาณ เล็กตระกูล 01 ธ.ค. 2559
01067  ต้องการคนค้ำประกัน 1 คน  (0/57) พ.จ.อ.วิชัย พิมพ์เปีย 30 พ.ย. 2559
01066  ถามคิวเงินกู้  (0/114) จ.ต.พรเทพ นิลาภรณ์กุล 28 พ.ย. 2559
01065  คิวเงินกู้  (1/399) จ.ท.สรายุทธ ฤกษ์เวียง 21 พ.ย. 2559
01064  กำหนดประชุมสมาชิกหน่วย  (2/544) ร.ต.สารัตถ์ วาศนาวิน 16 พ.ย. 2559
01063  สอบถามเงินปันผล  (11/640) พ.จ.อ.สมพิศ บุญประสิทธิ์ 14 พ.ย. 2559
01062  เงินปันผลประกาศวันไหนเหรอครับ ใจร้อน -*-  (1/925) พ.จ.อ.ประภากร นงค์ทอง 13 พ.ย. 2559
01061  เงินประกันคนค้า  (1/201) พ.จ.อ.ธีระพงษ์ นารีรักษ์ 11 พ.ย. 2559
01060  เพิ่มวงเงิน ฉ.เอทีเอ็ม  (2/458) จ.อ.จักรพงษ์ คุ้มวงษ์ 11 พ.ย. 2559
01059  ของที่ระลึก  (3/350) ร.อ.สุนทร ภู่ทอง 10 พ.ย. 2559
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.50
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9