วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 281 คน
ทั้งหมด: 284003 คน
 
 
 
   View All

 
 แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.กฝร. ประจำปี 2560
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 6/2560
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 4/2560
 ให้สมาชิกตามรายชื่อรับเงินรอจ่ายคืน(ตัดเกิน) ติดต่อ สอ.กฝร.ช่องบริการหมายเลข7
 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์
 ปรับลดวงเงินรับฝากต่อเดือน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 7 - 15 ธ.ค.59
 
 
 
 
   
 
ผช.ผบ.ทร. และคณะ เยี่ยมชมสหกรณ์ กฝร.เมื่อ 17ก.ค.60
 
   
 
สอ.กฝร.มอบโบว์ไว้ทุกข์และสนับสนุนเสื่อกีฬาให้สมาคมภริยาทหารเรือ
 
   
 
กฝร.ร่วมกับ สอ.กฝร.เลี้ยงอาหารบ้านเด็กบุญชู 15 มิ.ย.60
 
   
 
สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.กฝร.จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำพูน 18 ก.พ.60
   
 
   
01185  กู้สามัญ  (1/27) จ.ท.วรวุฒิ สุขมา 21 ก.ค. 2560
01184  คิวกู้  (1/29) จ.อ.ยุทธนา เรืองจันทร์ 21 ก.ค. 2560
01183  การลาออกจากการเป็นสมาชิก  (1/52) จ.อ.เอก ก้อนเมฆ 20 ก.ค. 2560
01182  คิวกู้สามัญ  (1/69) จ.อ.เทิดสหะ สาสวน 19 ก.ค. 2560
01181  คิวเงินกู้ครับ  (1/67) พ.จ.อ.สุภาพ เพ็งสง 18 ก.ค. 2560
01180  สอบถามคิวเงินกู้  (1/105) จ.อ.ประวิทย์ คำขาว 14 ก.ค. 2560
01179  คิวเงินกู้  (1/79) จ.อ.ทรงพล ประภูชะเนย์ 12 ก.ค. 2560
01178  กู้สามัญ  (1/108) พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ ประภานิล 11 ก.ค. 2560
01177  เข้าที่ประชุม  (1/92) ร.ต.เปีย ดวงจันทร์ 11 ก.ค. 2560
01175  หาคนค้ำ ค้ำได้อีก1คน  (1/89) จ.อ.ปรีชา เขียวเพชร 09 ก.ค. 2560
01174  ขอทราบคิวเงินกู้  (1/110) พ.จ.อ.หญิงพัทระพี วิเศษรัตน์ 06 ก.ค. 2560
01173  หาคนค้ำหรือจับคู่ค้ำ  (0/96) จ.อ.ศักดิ์ระพี ศรีสุวรรณ 03 ก.ค. 2560
01172  หาคนค้ำประกัน  (1/125) จ.ท.ภูวนาท ทองนุ่น 28 มิ.ย. 2560
01171  สอบถามคิวเงินกู้  (1/179) พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ ประภานิล 27 มิ.ย. 2560
01169  คิวเงินกู้  (1/121) ร.ต.อนันต์ สวัสดี 26 มิ.ย. 2560
01168  คิวเงินกู้  (1/101) จ.อ.ขวัญชัย แย้มมา 26 มิ.ย. 2560
01167  คิวกู้  (1/139) พ.จ.อ.หัตถชัย พ่วงเชย 23 มิ.ย. 2560
01166  คิวเงินกู้  (1/145) พ.จ.อ.สุวีระ บุญเหลือ 22 มิ.ย. 2560
01165  กู้สามัญ  (2/168) จ.ท.ภาณุพงศ์ เพชรคำ 21 มิ.ย. 2560
01164  ประชุมวันไหน  (1/185) พ.จ.อ.หัตถชัย พ่วงเชย 20 มิ.ย. 2560
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.25
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9