วิสัยทัศน์ :  จะเป็นสหกรณ์ที่มีมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำพาสมาชิกสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
 
 

 
วันนี้: 339 คน
ทั้งหมด: 748377 คน
 
 
 
   View All

 
 ประกาศเรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
โดย: kfr.admin วันที่:2021-07-30 20:10:39
 ประกาศเปิดรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาทร ๔ เพิ่มเติม
โดย: kfr.admin วันที่:2021-07-01 11:15:23
 ประกาศขยายระยะเวลารับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาทร ๒ และเอื้ออาทร ๓
โดย: kfr.admin วันที่:2021-07-01 11:14:44
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน มิ.ย.64 (โอน 6 ก.ค. 64)
โดย: kfr admin วันที่:2021-06-30 23:47:54
 ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อยานพาหนะ 2564
โดย: สินเชื่อ วันที่:2021-06-02 11:29:54
  ประกาศเรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564
โดย: kfr.admin วันที่:2021-06-01 12:59:28
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน พ.ค.64 (โอน 7 มิ.ย.64)
โดย: kfr.admin วันที่:2021-06-01 08:50:39
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน เม.ย.64 (โอน 7 พ.ค.64)
โดย: ADMIN วันที่:2021-04-30 23:03:02
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน มี.ค.64 (โอน 7 เม.ย.64)
โดย: kfr.admin วันที่:2021-04-01 10:29:07
  สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2564
โดย: kfr.admin วันที่:2021-03-01 14:14:48
 
 
 
 
   
 

สอ.กฝร. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การออม การวางแผนชีวิต จ่าใหม่
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.๒ ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พบสมาชิก ทรภ.3 และ ฐท.พังงา
 
   
 

สอ.กฝร.บริจาคเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นายทหารใหม่ 21 ม.ค.63
 
   
 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2562
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด เยี่ยมชมงาน สอ.กรมป่าไม้ 21 พฤษภาคม 2562
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด สนับสนุนเงินก่อสร้างหอศิลป์ จำนวน 200,000.- บาท
 
   
 

ผช.ผบ.ทร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สอ.กฝร.จำกัด 14 ก.พ.62
 
   
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 11.ก.ย.61
   
 
   
01660  ต้องการคนค่ำ 1 คน สามารถค้ำ คืนให้ได้  (0/16) จ.อ.จักริน บ. 29 ก.ค. 2564
01659  ต้องการคนค่ำ 1 คน  (0/6) จ.อ.จักริน บ. 29 ก.ค. 2564
01658  หาคนค้ำ2คน สามารถค้ำคืนได้  (0/15) จ.ท.อธิราช 28 ก.ค. 2564
01657  หาคนค้ำ 1คนครับสามารถค้ำได้  (1/68) ดิเรก 26 ก.ค. 2564
01656  หาคนค้ำ 2 คนครับ  (0/45) สิริวัฒน์ 22 ก.ค. 2564
01655  หาคนรับจ้างค่ำ กู้สามัญ  (0/54) ศุภช้ย 20 ก.ค. 2564
01654  หาคนค้ำประกัน สามารถค้ำคืนได้  (0/79) สมนึก อินทร์หอม 13 ก.ค. 2564
01653  หาคนค้ำประกันสองคน ผมทำประกันชีวิตแล้ว  (1/81) สิริวัฒน์ 13 ก.ค. 2564
01652  หาคนค้ำ1คนครับ เอกสารพร้อม   (0/80) จ.ท.กฤษฎา 07 ก.ค. 2564
01651  หาคนค้ำสามารถค้ำ ไป-กลับได้  (0/51) ประสิทธิชัย 07 ก.ค. 2564
01650  หาคนค่ำ1คนครับ  (0/61) เบียร์ 06 ก.ค. 2564
01649  ต้องการคนค้ำ 1 คนครับ  (0/55) กิตติพนธ์ แสนหลวง 05 ก.ค. 2564
01648  หาคนค้ำหนึ่งคนครับ!!!  (1/73) จ.อ.ธนภัทร 05 ก.ค. 2564
01647  หาคนค้ำด่วน 1 คนครับ  (0/56) จ.อ.เตมีย์ 01 ก.ค. 2564
01646  หาคนค้ำด่วน  (0/50) จ.อ.เตมีย์ 30 มิ.ย. 2564
01645  หาคนค้ำด่วนครับ ค้ำคืนได้  (0/60) จ.อ.เตมีย์ 30 มิ.ย. 2564
01644  หาคนรับจ้างค้ำผมทำประกันชีวิตเงินกู้  (0/128) จ.อ.วงศ​ธร​ 28 มิ.ย. 2564
01643  หาคนค้ำประกันคนที3 ครับ สามารถคำคืนได้อายุ49ปีครับ 0967...  (0/93) มานิต 27 มิ.ย. 2564
01642  หาคนค้ำประกันคนที3 ครับ สามารถคำคืนได้อายุ49ปีครับ 0967...  (0/35) มานิต 27 มิ.ย. 2564
01641  หาคนค้ำประกันคนที3 ครับ สามารถคำคืนได้อายุ49ปีครับ 0967...  (0/33) มานิต 27 มิ.ย. 2564
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
LINE
LINE
 
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                               5.65
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    5.65
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   5.65
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)  4.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 4.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 4.50
กู้(พ)เพื่อประหยัดพลังงาน  4.15
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา
4.00
กู้(พ)เพื่อการสมรส
4.00
กู้(พ)เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00

กู้(พ)เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก

3.75

 

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์   2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   2.75
     
     
     
***หมายเหตุ***
ออมทรัพย์/พิเศษ

ฝากได้สูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
___________________________________
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 3 งดรับฝากแล้ว ❌

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9