วิสัยทัศน์ :  จะเป็นสหกรณ์ที่มีมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำพาสมาชิกสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
 
 

 
วันนี้: 273 คน
ทั้งหมด: 799821 คน
 
 
 
   View All

 
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน พ.ย.64 (โอน 7 ธ.ค. 64)
โดย: ADMIN วันที่:2021-11-30 23:02:15
 ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการออมและผู้ได้รับเงินรางวัลจากการส่งค่าหุ้นแบบขั้นบันได
โดย: kfr.admin วันที่:2021-11-30 19:34:46
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันตันเงินกู้สามัญเดือน ต.ค.64 (โอน 4 พ.ย. 64)
โดย: ADMIN วันที่:2021-10-30 22:37:12
 รายชื่อสมาชิกขอให้มาติดต่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนค้างจ่ายปี 2559
โดย: kfr.admin วันที่:2021-10-27 10:37:31
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.ย.64 (โอน 6 ต.ค. 64)
โดย: ADMIN วันที่:2021-09-30 22:55:20
 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี 2565
โดย: kfr.admin วันที่:2021-09-10 09:19:22
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ส.ค.64 (โอน 6 ก.ย. 64)
โดย: ADMIN วันที่:2021-08-31 22:49:17
 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตร สอ.กฝร.จำกัด ประจำปี 2564
โดย: kfr.admin วันที่:2021-08-17 09:36:23
 สอ.กฝร.จำกัด ประกาศเปิดโครงการรับฝากเงินออมทรัพย์ เอื้ออาทร ๕
โดย: kfr.admin วันที่:2021-08-16 10:36:01
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.ค.64 (โอน 5 ส.ค.64)
โดย: ADMIN วันที่:2021-07-31 20:55:18
 
 
 
 
   
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร.จำกัด มอบทุนการศึกษา แบบออนไลน์ 18 ส.ค.64
 
   
 

สอ.กฝร. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การออม การวางแผนชีวิต จ่าใหม่
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.๒ ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พบสมาชิก ทรภ.3 และ ฐท.พังงา
 
   
 

สอ.กฝร.บริจาคเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นายทหารใหม่ 21 ม.ค.63
 
   
 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2562
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด เยี่ยมชมงาน สอ.กรมป่าไม้ 21 พฤษภาคม 2562
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด สนับสนุนเงินก่อสร้างหอศิลป์ จำนวน 200,000.- บาท
 
   
 

ผช.ผบ.ทร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สอ.กฝร.จำกัด 14 ก.พ.62
   
 
   
01698  หาคนค้ำ  (0/5) จ.อ.กิตติ 07 ธ.ค. 2564
01697  หาคนรับจ้างค้ำมีค่าตอบแทน  (0/72) จ.อ อานนท์ มงคลภัตร์ 01 ธ.ค. 2564
01696  หาคนจ้างค้ำ กฝร  (0/36) จ.อ อานนท์ มงคลภัตร์ 01 ธ.ค. 2564
01695  ต้องการหาคนค้ำ  (0/62) เดชชนะ ชุ่มละมัย 29 พ.ย. 2564
01694  เงินปันผล  (1/1e3) จ.อ.สิวาลัย ศรีโพธิ์อินทร์ 24 พ.ย. 2564
01693  หาคนค้ำ คนที่ 3  (0/93) พ.จ.อ.ธนบดี พ. (ณะ) 24 พ.ย. 2564
01692  หาคนค้ำ ขออายุราชการเหลือมากกว่า 15 ปี  (0/102) จ.อ.พรเทพ น. 21 พ.ย. 2564
01691  ต้องการหาคนค้ำ  (0/75) พ.จ.ท.สุชาติ 19 พ.ย. 2564
01690  หาคนค้ำให้พนักงานราชการมีค่าตอบแทนสูง2หมื่น  (0/112) ปุญญพัฒน์ 18 พ.ย. 2564
01689  หาคนกู้ค้ำร่วม  (0/98) พ.จ.อ โยธิน เทียมธรรม 17 พ.ย. 2564
01688  หาคนค้ำกู้ด้วยกัน  (0/88) จ.อ อานนท์ มงคลภัตร์ 17 พ.ย. 2564
01687  หาคนค้ำ 1 คน สามารถค้ำคืนได้  (0/109) พ.จ.ท.สุชาติ 15 พ.ย. 2564
01686  ด่วน!จ้างค้ำ30000 ขอ ขรก.เงินเดือนเหลือ3200/1คน  (0/183) วิลาสีนรฝี 15 พ.ย. 2564
01685  หาจ้างขรก.ค้ำให้พนง.ราชการ ขอเงินเดือนเหลือ3300  (0/80) วิลาสินี 15 พ.ย. 2564
01684  ต้องการคนค้ำคนที่3 สามารถค้ำคืนได้   (1/170) ร.อ.ประเสริฐ 06 พ.ย. 2564
01683  ด่วน!หา ขรก.ค้ำเงินกู้สามัญ ให้พนง.ราชการ มีค่าตอบแทนตา...  (0/244) น.ส.วิลาสินี วิเศษรัตน์ 30 ต.ค. 2564
01682  ต้องการคนค้ำประกัน สามารถค้ำคืนได้ครับ (ร.ต.เดชณรงค์ เด...  (0/179) ร.ต.เดชณรงค์ เดชพันธ์ 26 ต.ค. 2564
01681  หาคนค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประกันเงิน ค้ำคืนได้  (0/187) พ.จ.ท.อรรถกรณ์ จันทสิงห์ 18 ต.ค. 2564
01680  ประชุมสมาชิกไหมครับ  (0/329) สารัตถ์ 14 ต.ค. 2564
01679  ต้องการคนค้ำ คนที่ 3 ครับ สามารถค้ำคืนได้  (0/247) พ.จ.อ.จตุพงศ์ สนสาขา 04 ต.ค. 2564
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
LINE
LINE
 
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                               5.65
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    5.65
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   5.65
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)  4.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 4.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 4.50
กู้(พ)เพื่อประหยัดพลังงาน  4.15
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา
4.00
กู้(พ)เพื่อการสมรส
4.00
กู้(พ)เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00

กู้(พ)เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก

3.75

 

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์   2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   2.75
     
     
     
***หมายเหตุ***
ออมทรัพย์/พิเศษ

ฝากได้สูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
___________________________________
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 3 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 4 งดรับฝากแล้ว ❌

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9