วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 77 คน
ทั้งหมด: 263827 คน
 
 
 
   View All

 
 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์
 ปรับลดวงเงินรับฝากต่อเดือน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 7 - 15 ธ.ค.59
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอท. รอบ 2/2560
 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๙
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 23 พ.ย.59
 น.ส.จักรดุลย์ เจริญสุข ติดต่อขอรับเงินคืนที่ สอ.กฝร.
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรื่อง จำนวนเงินต่อสมาชิกภาพ 2560
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
 
 
 
 
   
 
สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.กฝร.จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำพูน 18 ก.พ.60
 
   
 
สอ.กฝร.ตอนรับผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต และ ชสอ.
 
   
 
สอ.กฝร.บรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นรจ.รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
 
   
 
สอ.กฝร.ศึกษาดูงาน สอ.นย. 2 ก.พ.60
   
 
   
01129  หาคู่ค้ำประกัน  (1/32) พ.จ.อ.(พ)ผาสุนนท์ กลิ่นนุช 21 มี.ค 2560
01128   ขอทราบคิวเงินกู้สามัญ  (0/50) พ.จ.อ.อัครเศรษฐ์พร เชิญสุวรรณรัตน์ 17 มี.ค 2560
01127  หาคนค้ำ  (1/55) จ.ท.วัลลภ กองภาค 17 มี.ค 2560
01126  ขอทราบคิวกู้  (1/110) จ.ท.วัชพล การงาน 13 มี.ค 2560
01125  ขอสอบถามคิวกู้ครับ  (1/94) จ.ต.ณัฐพงษ์ ม้วนอ้อม 13 มี.ค 2560
01124  คนค้ำไม่สามารถไปเซ็นค้ำที่ สอ.กฝร. ได้  (0/86) จ.อ.พงษ์พันธ์ เพชรอุเทน 11 มี.ค 2560
01123  การขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ใช้เอกสารอะไรแนบบ้าง  (0/97) พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ แม้นพยัคฆ์ 09 มี.ค 2560
01122  หาคนค้ำ (เปลี่ยนกันค้ำได้คับ)  (0/75) จ.อ.พงษ์พันธ์ เพชรอุเทน 09 มี.ค 2560
01121  กู้ฉุกเฉิน  (0/74) จ.อ.ปฏิภาณ เล็กตระกูล 09 มี.ค 2560
01120  หาคนค้ำ สอ.กฝร.  (0/63) นายนพดล อยู่การักษ์ 06 มี.ค 2560
01119  คิวเงินกู้  (2/165) พ.จ.อ.เข็มชาติ ชายฮวด 03 มี.ค 2560
01118  ขอทราบคิว  (2/150) จ.อ.นิมิต จันทะวงษ์ 28 ก.พ. 2560
01117  คิวเงินกู้สามัญ  (1/135) พ.จ.ต.นิวัฒน์ สร้อยจำปา 27 ก.พ. 2560
01116  ขอสับเปลี่ยนคนค้ำครับ  (0/105) ร.ท.มานิต วงค์เนียม 24 ก.พ. 2560
01115  ขอทราบคิวเงินกู้สามัญครับ  (0/130) จ.อ.เอกชัย ช่วยบุญชู 23 ก.พ. 2560
01114   ขอทราบคิวเงินกู้ครับ  (1/136) พ.จ.อ.ไพศาล กะรัมย์ 21 ก.พ. 2560
01113  บัตรสมาชิกหมดอายุ  (1/99) จ.อ.ธานี นิ่มคำ 21 ก.พ. 2560
01112  หาคนค้ำครับ (ด่วน)  (0/93) จ.ท.วรากรณ์ ศรีกุล 20 ก.พ. 2560
01111  ขอคิวกู้สามัญครับ  (1/110) จ.อ.ประภัทร กิ่งคาน 20 ก.พ. 2560
01109  สอบถามคิวกู้สามัญ  (2/158) พ.จ.อ.วสันต์ ทั่วดาว 17 ก.พ. 2560
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.50
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9