วิสัยทัศน์ :  จะเป็นสหกรณ์ที่มีมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำพาสมาชิกสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
 
 

 
วันนี้: 13 คน
ทั้งหมด: 860470 คน
 
 
 
   View All

 
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน มิ.ย.65 (โอน 6 ก.ค. 65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-06-30 23:18:04
 สอ.กฝร.จำกัด ขยายระยะเวลารับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาทร ๔ และเอื้ออาทร ๕
โดย: kfr.admin วันที่:2022-06-30 15:56:36
 สอ.กฝร.จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์
โดย: kfr.admin วันที่:2022-06-30 15:54:29
 ประกาศเรื่องขอทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.กฝร.จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดย: kfr.admin วันที่:2022-06-02 09:56:34
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน พ.ค.65 (โอน 7 มิ.ย.65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-05-31 20:58:55
 ปรับลดการถือหุ้นรายเดือน ของสมาชิกจาก “ไม่เกิน ๘๐๐ หุ้น (๘,๐๐๐ บาท) ต่อเดือน” เป็น “ไม่เกิน ๕๐๐ หุ้น
โดย: kfr.admin วันที่:2022-05-26 13:26:44
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน เม.ย.65 (โอน 6 พ.ค.65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-04-30 22:15:22
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน มี.ค.65 (โอน7 เม.ย.65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-04-01 05:35:52
 สอ.กฝร. ปรับลดเงินรับฝากจากไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท เป็นไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค.65
โดย: kfr.admin วันที่:2022-03-09 09:17:14
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.พ.65 (โอน 4 มี.ค.65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-02-28 19:06:21
 
 
 
 
   
 

สอ.กฝร. ต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ๑๗ มิ.ย.๖๕
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.๒ ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ นรข. ๑๑ เม.ย.๖๕
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.ฐท.พง. ๒๙ มี.ค.๖๕
 
   
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร.จำกัด มอบทุนการศึกษา แบบออนไลน์ 18 ส.ค.64
 
   
 

สอ.กฝร. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การออม การวางแผนชีวิต จ่าใหม่
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.๒ ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พบสมาชิก ทรภ.3 และ ฐท.พังงา
 
   
 

สอ.กฝร.บริจาคเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นายทหารใหม่ 21 ม.ค.63
   
 
   
01790  หาคนค้ำ 2 คน  (0/16) วิญญา ย. 05 ก.ค. 2565
01789  หาคนค้ำคนที่ 3   (1/57) พ.จ.อ.ราวี ศิริดล 04 ก.ค. 2565
01788  หาคนค้ำประกัน  (1/102) จ.อ.ทวิชาติ 23 มิ.ย. 2565
01787  หาคนผลัดค้ำ2คนพร้อมส่ง29มิย.  (0/58) กฤษณะ 23 มิ.ย. 2565
01786  พนักงานราชการหาข้าราชการค้ำ ค่าตอบแทน2หมื่น 0800175601  (0/74) ธนิกร 16 มิ.ย. 2565
01785  พนักงานราชการต้องการหาข้าราชการค้ำกู้สามัญยอดกู้6แสน มี...  (0/71) ธนิกร 16 มิ.ย. 2565
01784  หาคนผลัดค้ำ2คนผเหลือราชการ14ปี0626584227  (1/94) กฤษณะ 10 มิ.ย. 2565
01783  หาคนผลัดค้ำ2คนผเหลือราชการ14ปี0626584227  (0/42) กฤษณะ 10 มิ.ย. 2565
01782  หาคนผลัดค้ำ2คนผเหลือราชการ14ปี0626584227  (0/36) กฤษณะ 10 มิ.ย. 2565
01781  หาคนผลัดค้ำ2คนผเหลือราชการ14ปี0626584227  (0/39) กฤษณะ 10 มิ.ย. 2565
01780  หาคนผลัดค้ำ2คนผเหลือราชการ14ปี0626584227  (1/53) กฤษณะ 10 มิ.ย. 2565
01779  หาคนผลัดค้ำ2คนผเหลือราชการ14ปี0626584227  (0/34) กฤษณะ 10 มิ.ย. 2565
01778  หาคนผลัดค้ำ2คนผเหลือราชการ14ปี0626584227  (0/44) กฤษณะ 10 มิ.ย. 2565
01777  หาคนผลัดกันค้ำ   (2/108) จ.อ.อภิสิทธิ์ 08 มิ.ย. 2565
01776  หาคนค้ำ 1 คนด่วนๆ  (0/87) จ.อ.ศุภฤกษ์ บุญเสนา 08 มิ.ย. 2565
01775  หาคนผลัดกันค้ำ  (3/144) ณภัทร 31 พ.ค 2565
01774  หาคนค้ำ 1 คน   (0/89) จ.ท.พงศ์เทพ ส่งศักดิ์ชัย 29 พ.ค 2565
01773  หาคนค้ำประกัน  (1/140) จ.อ.พงศกร อิ่นคำ 26 พ.ค 2565
01772  หาคนค้ำ 1 คน ค้ำคืนให้ได้ครับ  (0/117) จ.ท.จิรายุ จรูญเรือง 24 พ.ค 2565
01771  พนักงานราชการหาข้าราชการค้ำกู้สามัญ มีค่าตอบแทน30000ครั...  (1/178) อาทิตย์ 24 พ.ค 2565
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
LINE
LINE
 
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                               5.65
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    5.65
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   5.65
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)  4.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 4.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 4.50
กู้(พ)เพื่อประหยัดพลังงาน  4.15
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา
4.00
กู้(พ)เพื่อการสมรส
4.00
กู้(พ)เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00

กู้(พ)เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก

3.75

 

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์   2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   2.75
     
     
     
***หมายเหตุ***
ออมทรัพย์/พิเศษ

ฝากได้สูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
___________________________________
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 3 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 4 งดรับฝากแล้ว ❌

TTB-สัตหีบ : 302-2-09260-9