วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 150 คน
ทั้งหมด: 251189 คน
 
 
 
   View All

 
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 7 - 15 ธ.ค.59
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอท. รอบ 2/2560
 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๙
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 23 พ.ย.59
 น.ส.จักรดุลย์ เจริญสุข ติดต่อขอรับเงินคืนที่ สอ.กฝร.
 รายชื่อบุตรสมาชิกที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาปี 55-58
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรื่อง จำนวนเงินต่อสมาชิกภาพ 2560
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
 สอ.กฝร. จ่ายเงินรอจ่ายคืนสมาชิก สอ.กฝร. 1 - 31 ก.ค.59
 โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิกทำประกันสินเชื่อกับบ.สหประกันชีวิต
 
 
 
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ วัดทุ่งเหียง
 
   
 
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙
 
   
 
สอ.กฝร.ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 18 มิ.ย.59
 
   
 
สอ.กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สอ.กฝร.จำกัด 13 มิ.ย.59
 
   
 
สอ.กฝร.ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์
   
 
   
01096  ขออนุญาตสอบคิวเงินกู้สามัญครับ  (0/23) จ.ท.นุกูล ต้นตระการ 17 ม.ค. 2560
01095  ขอทราบคิวคับ  (1/83) จ.อ.พิชิต ณ สุวรรณ 13 ม.ค. 2560
01094  หาคนค้ำครับ  (0/31) จ.อ.สุรศักดิ์ ถาวงค์ 12 ม.ค. 2560
01093  สอบถามเงินกู้สามัญ  (0/75) จ.อ.จิรายุ ปิยะมิตร 11 ม.ค. 2560
01092  ประกาศหาคู่ค้ำประกัน  (0/42) จ.ต.ณัฐพงษ์ ม้วนอ้อม 11 ม.ค. 2560
01091  เงินกู้สามัญ  (1/96) ร.ต.สมชาย มาลัย 10 ม.ค. 2560
01090  เพิ่มวงเงินกู้ ATM  (0/90) จ.อ.ชลากร ช่างเหล็ก 06 ม.ค. 2560
01089  หาคนค้ำครับ  (2/73) จ.อ.สุรศักดิ์ ถาวงค์ 05 ม.ค. 2560
01088  ทราบถามเงินกู้  (1/96) จ.ต.อภิชัย พงษ์ประยูร 04 ม.ค. 2560
01087  สอบถามเงินค้างรับ  (1/40) พ.จ.อ.ปรีชา อยู่เย็นสุขใจ 04 ม.ค. 2560
01086  เงินตกค้างรับ  (2/94) พ.จ.อ.สมศักดิ์ จิตหวัง 29 ธ.ค. 2559
01085  สอบถามเงอนกู้ATM  (1/119) จ.อ.ปราการ ดงงาม 27 ธ.ค. 2559
01084  สอบถามเรื่องเงินกู้สามัญ  (1/175) จ.อ.ณรงค์ สังข์เงิน 20 ธ.ค. 2559
01083  สอบภามเรื่องเงินกู้  (1/160) พ.จ.ต.นิมิตร วงค์นากลาง 19 ธ.ค. 2559
01082  เงินกู้atm  (0/96) จ.อ.ปราการ ดงงาม 19 ธ.ค. 2559
01081  หาคนคำ  (0/95) พ.จ.อ.สุวีระ บุญเหลือ 14 ธ.ค. 2559
01080  รายงานประจำปี 2559  (0/155) จ.อ.สมศักดิ์ ทันจันทร์ 14 ธ.ค. 2559
01079  เงินกู้atm  (2/140) จ.อ.ปราการ ดงงาม 13 ธ.ค. 2559
01078  สอบถามคิวกู้สามัญ No.110575  (1/169) จ.อ.ไกรศรี แสงจันทร์ 08 ธ.ค. 2559
01077  ได้แล้วคับคนค้ำ  (0/92) พ.จ.อ.วิชัย พิมพ์เปีย 08 ธ.ค. 2559
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.50
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9