วิสัยทัศน์ :  จะเป็นสหกรณ์ที่มีมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำพาสมาชิกสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
 
 

 
วันนี้: 153 คน
ทั้งหมด: 886700 คน
 
 
 
   View All

 
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.ย.65 (โอน 6 ต.ค. 65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-09-30 23:48:53
 หลักเกณฑ์การให้กู้ประเภทสามัญครั้งแรก สำหรับสมาชิกใหม่
โดย: kfr.admin วันที่:2022-09-20 10:28:56
 ระเบียบ สอ.กฝร.จํากัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญโครงการเฉพาะ พ.ศ. 2565
โดย: kfr.admin วันที่:2022-09-12 09:41:15
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ส.ค.65 (โอน 6 ก.ย. 65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-08-31 22:09:12
 สอ.กฝร.จำกัด รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี ๒๕๖๖
โดย: kfr.admin วันที่:2022-08-09 09:29:22
 รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2565
โดย: kfr.admin วันที่:2022-08-05 10:06:48
 รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565
โดย: kfr.admin วันที่:2022-08-05 10:06:01
 ปิดบัญชีเงินฝากรอจ่ายคืนแจ้งสมาชิก ส.ค.65
โดย: kfr.admin วันที่:2022-08-03 15:13:09
 ปันผล - เฉลี่ยคืน ค้างจ่ายสมาชิกตั้งแต่ ปี 59-64
โดย: kfr.admin วันที่:2022-08-03 15:03:53
 รายชื่อสมาชิกขอผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญเดือน ก.ค.65 (โอน 4 ส.ค.65)
โดย: ADMIN วันที่:2022-07-27 22:36:54
 
 
 
 
   
 

ประมวลภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
 
   
 

สอ.กฝร. ต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ๑๗ มิ.ย.๖๕
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.๒ ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ นรข. ๑๑ เม.ย.๖๕
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.ฐท.พง. ๒๙ มี.ค.๖๕
 
   
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร.จำกัด มอบทุนการศึกษา แบบออนไลน์ 18 ส.ค.64
 
   
 

สอ.กฝร. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การออม การวางแผนชีวิต จ่าใหม่
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พร้อมให้บริการและพบสมาชิกพื้นที่ ทรภ.๒ ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔
 
   
 

สอ.กฝร.จำกัด พบสมาชิก ทรภ.3 และ ฐท.พังงา
 
   
 

สอ.กฝร.บริจาคเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
 
   
01805  พนักงานราชการ หาข้าราชการค้ำ มีค่าตอบแทน25,000 บาท ครับ  (0/128) นัฐวัฒ 10 ก.ย. 2565
01804  จ้างค้ำประกันสามัญ  (0/109) พิษณุ พลายระหาญ 07 ก.ย. 2565
01803  หาคนจับคู่ค้ำประกัน อายุไม่ 50  (1/182) พ.จ.อ.ธรรมนาถ 30 ส.ค. 2565
01802  หาคนค้ำประกัน  (2/200) พันจ่าเอกหญิง จำเรียง เทียมครู 17 ส.ค. 2565
01801  ประกาศหาคนค้ำประกันกู้สามัญ  (0/160) พ.จ.อ.สมเกียรติ กิริยา 15 ส.ค. 2565
01800  พนักงานราชการ หาข้าราชการค้ำ มีค่าตอบแทน20,000ครับ  (3/208) นัฐวัฒ 04 ส.ค. 2565
01799  พนักงานราชการ หาข้าราชการค้ำกู้สามัญ มีค่าตอบแทน20,000ค...  (0/130) นายนัฐวัฒ ดุสฎังค์ 04 ส.ค. 2565
01798  หาคนจับคู่ค้ำประกัน อายุไม่เกิน 50  (1/147) จ.อ.ปิยะวัฒน์ อยู่บ้านแพ้ว 02 ส.ค. 2565
01797  หาคนค้ำ มีค่าตอบแทนครับ   (0/118) พ.จ.อ.ราวี ศิริดล 28 ก.ค. 2565
01796   หาคนค้ำ ค้ำกู้สามัญ3คน มีค่าตอบแทนคนละ25000ครับ   (0/191) จอ.อนุชา 24 ก.ค. 2565
01795  หาคนค้ำกู้สามัญ กฝร.  (0/145) พ.จ.อ.ชูชีพ อาลัย 22 ก.ค. 2565
01794  หาคนคำ้กู้สามัญ และแลกเปลี่ยนค้ำประกันได่  (1/159) พ.จ.อ.ชูชีพ อาลัย 21 ก.ค. 2565
01793  หาข้าราชการค้ำพนักงานราชการ  (0/323) ภัทรวลัญช์ บุญเพ็ญ 20 ก.ค. 2565
01792  ว่างค้ำได้ 2 คน หาคนเปลี่ยนค้ำด้วย   (2/173) ร.ต.ผดุงพงษ์ 20 ก.ค. 2565
01791  หาคนค้ำ ค้ำกู้สามัญ มีค่าตอบแทน25000ครับ   (1/211) จ.อ.อนุชา 14 ก.ค. 2565
01790  หาคนค้ำ 2 คน  (0/191) วิญญา ย. 05 ก.ค. 2565
01789  หาคนค้ำคนที่ 3   (2/244) พ.จ.อ.ราวี ศิริดล 04 ก.ค. 2565
01788  หาคนค้ำประกัน  (1/246) จ.อ.ทวิชาติ 23 มิ.ย. 2565
01787  หาคนผลัดค้ำ2คนพร้อมส่ง29มิย.  (0/162) กฤษณะ 23 มิ.ย. 2565
01786  พนักงานราชการหาข้าราชการค้ำ ค่าตอบแทน2หมื่น 0800175601  (0/225) ธนิกร 16 มิ.ย. 2565
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
LINE
LINE
 
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                               5.65
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    5.65
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   5.65
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)  4.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 4.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 4.50
กู้(พ)เพื่อประหยัดพลังงาน  4.15
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา
4.00
กู้(พ)เพื่อการสมรส
4.00
กู้(พ)เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00

กู้(พ)เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก

3.75

 

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์   2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   2.75
     
     
     
***หมายเหตุ***
ออมทรัพย์/พิเศษ

ฝากได้สูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
___________________________________
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 1 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 2 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 3 งดรับฝากแล้ว ❌
ออมทรัพย์เอื้ออาทร 4 งดรับฝากแล้ว ❌

TTB-สัตหีบ : 302-2-09260-9